Ana Sayfa     |    Hakkımızda     |    Hizmetlerimiz     |    Medya-Etkinlikler     |    Sirküler - Duyurular     |    İletişim
2011 YILI MAKALELERİ
» Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Meslek Mensuplarının Sorumluluğu - 15.07.2011 (Yakup CEYLAN)
» 6111 Sayılı Kanunda Ortakların Net Alacaklar Hesabının Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Hissedarlarının Şirkete Borçlanma Yasağının Birlikte Değerlendirilmesi - 20.06.2011 (Yakup CEYLAN)
» KDV İadelerinde Genel ve Özel Esasların Uygulanmasına İlişkin Toplulaştırılmış Güncel ve Özet Tablolar - 03.05.2011 (Ayşen ARIĞ)
» Kurum Kazançlarından Yapılacak Vergi Kesintileri - 27.04.2011 (Tufan ÇABAK)
» Dar Mükellef Kurumlarda Özel Beyanname - 27.04.2011 (Ozan KESKİN)
» Katma Değer Vergisi Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkartılması - 25.04.2011 (Yakup CEYLAN)
» Denetim Açısından Mali Tabloların Düzenlenmesinde Özellik Arz Eden Konular - 06.04.2011 (Mesut YİĞİT)
» Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Örnekleri - 02.04.2011 (Mesut YİĞİT)
» Kurumların Yurt Dışı Kazançlarına İlişkin İstisnalar -01.04.2011 (Yakup CEYLAN)
» Kurum Kazancından İndirilecek Ar-Ge İndiriminin Usul ve Esasları - 01.04.2011 (Aysen ARİG)
» Kurumlar Vergisi Beyannemaseinde Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubuna İlişkin Esaslar - 01.04.2011 (Ozan KESKİN)
» Kurumlar Vergisinde Bağış ve Yardım İndirimi - 01.04.2011 (Tufan ÇABAK)
» Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Beyanı ve Vergilendirilmesi - 01.04.2011 (Yakup CEYLAN)
» Taşınmaz Satışlarının Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi - 01.04.2011 (Mesut YİĞİT)
» Kar Paylarının Kesinti Suretiyle Vergilendirilmesi ve Beyanı 07.03.2011 (Mesut YİĞİT)
» 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Emtia, Makine, Demirbaşlar, Teçhizat, Kasa ve Ortaklardan Alacaklara İlişkin Yeniden Yapılandırma Esasları 25.02.2011 (Ozan KESKİN)
» Katma Değer Vergisinde Matrah ve Vergi Artırımı 25.02.2011 (Mesut YİĞİT)
» 6111 Sayılı Kanun ile Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırımı 25.02.211 (Ayşen ARIĞ)
» Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 25.02.2011 (Yakup CEYLAN)
» Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabının Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Yönünden Değerlendirilmesi ile Söz Konusu Hesapların Torba Kanunu Kapsamında Yeniden Yapılandırma Esasları 25.02.2011 (Tufan ÇABAK)
» Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (Yakup CEYLAN)
2010 YILI MAKALELERİ
 
Adres: İzmir Yolu Cd. Eser İş Merkezi No: 120 Kat: 5 D.9 Bursa / Türkiye
Tel.: (0224) 249 31 31 - 249 71 72 ,Fax : (0224) 248 00 28 E-posta : mail@mesutyigit.com