Ana Sayfa     |    Hakkımızda     |    Hizmetlerimiz     |    Medya-Etkinlikler     |    Sirküler - Duyurular     |    İletişim
New Page 1
 2011 YILI SİRKÜLERİ
» Müşavirlik Ofisimiz Tarafından Hazırlanan Geçici Vergilendirme Dönemlerinde Uygulanmak Üzere Transfer Fiyatlandırması Yöntemlerine İlişkin Çalışma Formları(16.09.2011) 
» Eksik Gün Bildirim Formlarının SGK'ya Bildirilmesine İlişkin Yapılan Tebliğ Değişikliği(7.09.2011)
» Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait Bilgilerin İnternet V.D. Bildirimi 01/08/2011 Tarihine Ertelenmiştir.(15.03.2011)
» Libya’da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması(7.03.2011)
» Katma Değer Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar(14.02.2011)
» Kurumlar Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar (14.02.2011)
» Gelir Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar (14.02.2011)
» Gelir (Stopaj) Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar(14.02.2011)
» Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaş, Kasa ve Ortaklar Cari Hesabına İlişkin Yaniden Yapılandırma Esasları(14.02.2011)
» 2010 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelere Esas Olmak Üzere Tespit Olunan Kurlar(20.01.2011)
» Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi(19.01.2011)
 2010 YILI SİRKÜLERİ
 
 2012 YILI DUYURULARI
» 07.04.2012 Tarihinde Botanik Otel'de Yapılan "Yeni Türk Ticaret Kanunu" konulu seminer sunumuna buradan ulaşabilirsiniz. 
 2011 YILI DUYURULARI
 
Adres: İzmir Yolu Cd. Eser İş Merkezi No: 120 Kat: 5 D.9 Bursa / Türkiye
Tel.: (0224) 249 31 31 - 249 71 72 ,Fax : (0224) 248 00 28 E-posta : mail@mesutyigit.com