Ana Sayfa     |    Hakkımızda     |    Hizmetlerimiz     |    Medya-Etkinlikler     |    Sirküler - Duyurular     |    İletişim
Hizmetlerimiz

1. Denetim - Raporlama

Müşterilerimizin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin denetim ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konu ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanması.

a. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi yönünden yıllık beyanname, bildirim, bunlara ait mali tabloların ve vergi iade ve mahsup hakkı doğuran işlem ve belgelerin onaylanması.
b. Mali mevzuatta yer alan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler yönünden işlemlerin onaylanması.

2. Danışmanlık

- Müşterilerimizin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek,
- Sürekli veya part-time muhasebe danışmanlığı yapmak,
- Bütçe hazırlamak,
- Yönetim muhasebesi konularında danışmanlık yapmak,
- Periyodik finansal analizler yapmak,
- Servislerimizle ilgili bilirkişilik yapmak,
- Muhasebe standartları ve hesapların standartlarla uyumlaştırılması konularında danışmanlık yapmak.

3. Eğitim Hizmetleri

Vergi - T.T.K. - Teşvik - Dış Ticaret ve Kambiyo - Muhasebe Mevzuatları ve Uygulamalarına ilişkin kurumsal ve bireysel eğitim hizmetleri


 
Adres: İzmir Yolu Cd. Eser İş Merkezi No: 120 Kat: 5 D.9 Bursa / Türkiye
Tel.: (0224) 249 31 31 - 249 71 72 ,Fax : (0224) 248 00 28 E-posta : mail@mesutyigit.com