Ana Sayfa     |    Hakkımızda     |    Hizmetlerimiz     |    Medya-Etkinlikler     |    Sirküler - Duyurular     |    İletişim
6111 Sayılı Yasa Başvuru Formları

EK:2/A

Madde 2

Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:2/B

Madde 2

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:2/C

Madde 2

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin Takip Edilen ve Kesinleşmiş Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:2/D

Madde 18

6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin

EK:2/E

Madde 18

6111 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Mahsuben Ödeme Talebinden Vazgeçenler İçin

EK:3

 

Yıllar İtibariyle TEFE/ÜFE Aylık Değişim Oranları

EK:4/A

Madde 3

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:4/B

Madde 3

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:4/C

Madde 3

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:4/D-1

Madde 3/4

Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi

EK:4/D-2

Madde 3/4

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar İçin Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi

EK:4/D-3

Madde 3/4

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarınca Tescil Edilmiş Spor Kulüpleri İçin Dava Konusu Yapılan İdari Para Cezaları İçin Başvuru Dilekçesi

EK:5

Madde 4

Vergi/Ceza İhbarnamesinde Yer Alan Vergi ve Cezalar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:6/A

Madde 5-1-a-1

Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannamelerin Pişmanlıkla Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi

EK:6/B

Madde 5-1-a-2

Kanuni Süresinde Verilmemiş Beyannameler İçin Başvuru Dilekçesi

EK:7

Madde 6/1-2

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi

EK:8

Madde 6/1-3

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı ile İlgili Başvuru Dilekçesi

EK:9

Madde 6/5-6

Vergi Artırımı veya Matrah Beyanı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:10

Madde 7/1

Yılı İçinde Tüm Dönemlere Ait Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:11

Madde 7/2-a,3

Yılı İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:12

Madde 7/2-b,3

Yılı İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya Sadece 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler ile Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:13

Madde 7/2-c

İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükelleflerin KDV Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:14

Madde8/1-2

Ücret Ödemeleri İçin Gelir Stopaj Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:15

Madde 8/3-a,4-a

Serbest Meslek Ödemeleri ve Serbest Meslek Kazancı Gelir Stopaj Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:16

Madde 8/3-a,4-b

Kira Ödemeleri İçin Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:17

Madde 8/3-b,4-c

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan hak ediş Ödemeleri İçin Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi

EK:18

Madde 8/3-b,4-c

Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir Stopaj ve Kurumlar Stopaj Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi 

EK:19

Madde 8/3-b,4-c

Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir Stopaj Vergisi Artırımı İçin Başvuru Dilekçesi 

EK:20/A

Madde 10

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin

EK:20/B

Madde 10

Envanter Listesine İlişkin Dilekçe

EK:21

Madde 10/5

6111 Sayılı Kanun Uyarınca Verilecek Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

EK:22

Madde 11/2

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan net Alacaklar İçin Başvuru Dilekçesi

EK:LİSTE-I

Madde 2

Yapılandırmaya Konu Olan Araç Sayısının 3’ten Fazla Olması, Yapılandırmaya Konu Olan Borçların 5’ten Fazla Olması ve Dava Sayısının 5’ten Fazla Olması Halinde Kullanılacak Liste

(28.03.2011)
 
Adres: İzmir Yolu Cd. Eser İş Merkezi No: 120 Kat: 5 D.9 Bursa / Türkiye
Tel.: (0224) 249 31 31 - 249 71 72 ,Fax : (0224) 248 00 28 E-posta : mail@mesutyigit.com